דפדף בין כל הפרויקטים

קבל השראה מפרויקטים מוצלחים ששיפרו את המגוון הביולוגי במחצבות כרייה

De retour en classe... Un carnet d'exploitation de la visite de la carrière!

בנלוקספרס QLA 20183rd prize (תחרות ארצית)

Les mystères de la biodiversité

בנלוקספרס QLA 20182nd prize (תחרות ארצית)

« SPIRALE MINERALE » biodiversité et handicaps.

בנלוקספרס QLA 20181st prize (תחרות ארצית)

Прихисток для дикої природи

אוקראינהפרס QLA 2018

Ботанічні екскурсії до Рибальського кар’єру та найближчих геосайтів для сільської молоді

אוקראינהפרס QLA 20182nd prize Community stream (תחרות ארצית)

Рибальський кар’єр - полігон комплексних зоологічних досліджень

אוקראינהפרס QLA 20182nd prize Research stream (תחרות ארצית)

Створення чагарникових угруповань як нового місця існування для біоти кар’єру

אוקראינהפרס QLA 20181st prize Community stream (תחרות ארצית)

Орнітологічне зонування Жовтокам'янського кар'єру з метою опису і збереження різноманіття птахів

אוקראינהפרס QLA 2018

Відновлення біорізноманіття порушених територій шляхом створення штучних мікроекосистем

אוקראינהפרס QLA 20181st prize Research stream (תחרות ארצית)

עמודים