המחצבות המשתתפות

מחצבות הן רכוש פרטי. משיקולי בטיחות, אסור להיכנס אליהן ללא אישור.