מחצבות כבתי גידול

כשאנו כורים מינרלים אנו משנים את הנוף. במבט ראשון נראה שאנחנו הורסים את הטבע ופוגעים במגוון הביולוגי. אך מחצבות יכולות למעשה לספק בתי גידול חשובים לצמחים ובעלי חיים, המורחקים ממקומם עקב עבודות פיתוח באזורים אחרים, הן במהלך שלב העבודה הפעיל והן על ידי השבה לבתי גידול טבעיים.

מחצבות יכולות לספק מארג דינמי של בתי גידול בשלבים השונים של התהליך, וכן צורת פני קרקע המספקת מיקרו-טופוגרפיה מעניינת של תנאי אקלים ייחודיים. הודות לתהליך הפעיל המתקיים במחצבה, המאפיינים האלה יכולים להיות זמניים, ולהתרחש בחלקים שונים של האתר, ובזמנים שונים.

הנישות האקולוגית האלה מספקות לבעלי חיים וצמחים אזור מקלט שהם יכולים לעתים רחוקות למצוא כיום מחוץ למחצבות שלנו. דוגמאות לזנים האלה הן: כוכית, שרקרק, אוח, בז נודד,  קרפדה צהובת בטן, קרפדה מצויה, וכן סחלב דבורנית וסחלבים נדירים אחרים.

אפשר לחלק את ההזדמנויות ליצירה וניהול של בתי גידול לשלושה תחומים ברורים: אזור החפירה הפעיל, שטח לא תפעולי (אזורים שהם תחת השליטה הניהולית של החברה, אבל לעולם לא מבצעים בהם כרייה), ושיקום אחרי החפירה.

בתי גידול הקשורים לשלב הפעיל של מחצבה כוללים אזורי ביצות  ושטחי עשב, והם תומכים בזנים רבים הזקוקים לקרקע חשופה, או צמחיה מינימלית, מצעים דלים בחומרי מזון ותנאי אקלים חמימים. בהתאם לגיאולוגיה של האזורים האלה, יכולה להתבצע בהם חפירה, לאחר מכן יש הפסקה בפעילות למשך מספר שנים, ובהמשך העבודה יכולה להתחדש בהם. בשל אופן העבודה הדינמי הזה, בתי הגידול האלה יכולים להתפתח ללא הפרעה, או שהם מתפתחים במקום אחר, כך שיש תנועה קבועה של בתי גידול ברחבי המחצבה, לאחר תהליך הכרייה.

במידה כזו או אחרת, במחצבות יש בתי גידול מסביב לגבולות החפירה, באזורי שלא עובדים בהם, הנשארים ללא כל הפרעה לכל משך חיי המחצבה. אפשר לשפר את האזורים האלה לטובת המגוון הביולוגי, על ידי פעולות ניהול מכוונות או על ידי פיתוח בתי גידול חדשים, לדוגמה בריכות.

לאחר תהליך החפירה, המחצבות עוברות תהליך שיקום, כששימוש הקצה נקבע בהתייעצות עם הרשויות הרלבנטיות והקהילות מסביב. הדבר מאפשר הזדמנות חדשה ליצירת בתי גידול. באתרים רבים, החפירה של מינרלים גורמת להגעה למפלס מי התהום, ומאפשרת לשפר את גופי המים לטובת הטבע. בתי גידול נוספים אשר יכולים להתפתח במחצבות שאין עוד מה לכרות בהן הן אדמות עשב גיריות, יערות/חורשים – יבשים ורטובים, בתת אברשים (heathlands) ומאפיינים אחרים של אחו לח.

ניתן לקרוא עוד על הגישה של היידלברג צמנט למגוון ביולוגי באתר האינטרנט של החברה כאן.