שותפויות הן המפתח להצלחה בגישות שיקום מודרניות. שיתוף פעולה עם בעלי עניין, כמו למשל רשויות הרשאה, כלל הציבור וקבוצות לשימור הטבע, משפר את המודעות להזדמנויות לשיפור המגוון הביולוגי באתרי כרייה.

בנוסף לשותפויות רבות שחברות הבת של היידלברג צמנט הקימו ברמה המקומית/הארצית, היידלברג צמנט החלה בשותפות עם Birdlife International באירופה ב-2011. ב-2014, השותפות הזו הורחבה לאפריקה ואסיה. אחד הפרויקטים העיקריים שלנו היה להעריך ביחד את הקרבה של כל המחצבות שלנו באירופה, באסיה ובאפריקה לאזורים עם ערך מגוון ביולוגי גבוה. הודות לפעולות הללו, הצלחנו להעריך טוב יותר את ההשפעה שלנו ולקבוע קדימויות בפעולות התגובה שלנו.

מאז 2012, יותר מ-20 פרויקטים של שיתוף פעולה ושותפויות נחתמו עם שותפים ארציים של BirdLife, כולל מספר הסכמים אחרים עם אוניברסיטאות וארגונים לא ממשלתיים העוסקים באיכות סביבה.

קרא עוד אודות:

פורום Biodiversity in Good Company (מגוון ביולוגי בחברה טובה)

היידלברג צמנט חברה ביוזמת Biodiversity in Good Company מאז 2008. מטרת היוזמה הזו, אשר הושקה במהלך הוועידה ה-9 של הצדדים לאמנת האו"ם למגוון ביולוגי (CoP 9), היא להגביר את המעורבות של המגזר הפרטי, על ידי עידוד חברות לשלב את הסוגיות של שימור ושימוש בר קיימא במגוון ביולוגי במערכות הניהול שלהן, ולחלוק את השיטות המיטביות שלהן.

הפרסום של קו מנחה פנימי בנושא היישום של ניהול המגוון הביולוגי בהיידלברג צמנט בעקבות החתימה הזו ב-2009, הוביל את הדרך לחברות אחרות במגזר שלנו. מאז יושמו פרויקטים רבים המיועדים ליישם שיטות אחידות לניהול המגוון הביולוגי, עם אינדיקטורים בעלי משמעות ותוכניות פעולה המבוצעות על ידי יחידות התפעול שלנו.

הפעולות והשותפויות הללו ימשיכו להתרחב ברחבי העולם, כדי שהיידבלרג צמנט תהיה מוכנה לטפל בפגיעה המתמשכת במגוון הביולוגי ולהוביל את המגזר בניהול המגוון הביולוגי.