Biyoçeşitlilik, ekosistem ve insanların sağlıklı var oluşunun temelini oluşturup; doğanın var olması ve sürdürülebilir kalkınma zincirinin en elzem halkasını oluşturmaktadır. Bu halkanın devam edebilmesi ancak çevre şartlarının geliştirilebilmesi ile mümkündür. Doğanın bize sunduğu bu eşsiz her bir habitatı tahripten kurtarıp yeniden doğaya kazandırmak Dünya’ya kalıcı bir iz bırakmanın en güzel yoludur. Bu çalışma ile Çatalca bölgesinde bulunan Muratbey Kalker Ocağı’nı tür ve ekosistem çeşitliliği yönünden geliştirme, habitatta bulunan canlı sayısını arttırma, yaşanabilir bir alan haline getirme, çeşitliliğin sürekliliğini sağlama, zinciri koparmak değil; zincirin halkası olma hedeflenmiştir.

WE ARE A PART OF NATURE

We are progressing step by step

קרא עוד
17אוג'

MATERİAL PROCUREMENT FOR BEAUTİFY THE NATURE.

We have started preparingour kit.Our work shaped up and it became progressively more exciting to do :)

קרא עוד
11אוג'

MATERİAL PROCUREMENT FOR BEAUTİFY THE NATURE.

We have started preparingour kit.Our work shaped up and it became progressively more exciting to do :)

קרא עוד
11אוג'

Material procurement for beautify the nature.

We have started preparingour kit.Our work shaped up and it became progressively more exciting to do :)

קרא עוד
11אוג'

Meeting with the Land :)

We took precaution and we met with the land.

קרא עוד
22יולי

Our logo gave meaning to our study

We have stolen from nature enough !

קרא עוד
18יולי
09יולי

If you want to get the winning nature , join us by voting !

Our ideas are just as impressive as our area.

קרא עוד
05יוני

We are living for nature !

 It is important to know execution area

קרא עוד
05יוני

We are living for nature !

 It is important to know execution area

קרא עוד
22מאי

Everything For Nature !

Plans start for biodiversity !! The time that unite for nature..

קרא עוד
09מאי