Rádi bychom se podělili o záběry těch nejmenších obyvatel Hrabůvky. K zajímavým patří kupříkladu zákeřnice červená, která se vyskytuje zejména v teplých stepních lokalitách. Tato dravá ploštice číhá na stéblech trav na opylovače, které loví. V larvách ploštic zase parazituje moucha kuklice plochá (Ectophasia crassipennis). V okrajových partiích Bobroviště žijí různé druhy motýlů typických pro sekundární biotopy a lesní okraje - např. soumračník jahodníkový (Pyrgus malvae), travařík (skupina Microlepidoptera). V odvodňovacím kanále pod dálnicí mají svůj životní prostor larvy vážek - šidélko větší (Ischnura elegans) a ruměnné (Pyrhosoma nymphula), jejichž dospělci po vylíhnutí loví drobný hmyz na lesním okraji Bobroviště. Na louku před branou kamenolomu přiletěla i čerstvě vylíhlá a vzácná vážka žlutoskvrnná (Orthetrum coerulescens), která je zařazena v červeném seznamu ohrožených druhů.

V lesním porostu Bobroviště se lze setkat i s orchidejí hlístníkem hnízdákem (Neottia nidus-avis), která neovládá fotosyntézu a je tak zcela závislá na symbiózou s houbou, která mu zprostředkovává živiny ze stromů (především buků).

Tyto druhy představují pouhý zlomek z celkové biodiverzity kamenolomu, ale názorně ilustrují rozmanitost života i příběhů v člověkem narušené krajině, jakou je například prostor Hrabůvky.