מעולם לא הייתה תקופה כה מלהיבה לכל מי שניצב בחזית שימור הטבע. השנים 2020-2021 הביאו עימן מטרות, יעדים, יוזמות, ושותפויות חדשים בקשר לטבע, לאחר עשור של שיקום המערכת האקולוגית על ידי האו"ם, בעקבות המסגרת הגלובלית של 2020. ברור כי למגזר הפרטי יש תפקיד מפתח בשיקום הפגיעה במגוון הביולוגי על ידי הבנת ההשפעות וקשרי התלות הרלבנטיים, ועל ידי הטמעת הנושא בכל רחבי העסק, ויצירת תוצאה חיובית עבור הטבע.  

עבורנו בהיילדברג צמנט, ההגנה על הטבע ושיפור הטבע הם נושא מהותי, הנמצא בלב ליבה של אסטרטגית הקיימות שלנו, עם מחויבות גלובלית ופעולות מקומיות. ביותר מ-600 מחצבות פעילות בעולם כולו, היידלברג צמנט וחברות הבת שלה מחויבים להגן על הטבע ולקדם אותו, במהלך ואחרי הכרייה, ולעודד מגוון ביולוגי גבוה של הצמחים ובעלי החיים המקומיים.  

כדי לתמוך במגוון הביולוגי ולשפר אותו באתרינו, ליצור ערוצי תקשורת פתוחה עם השכנים שלנו, אבל גם לחנך ולשפר את המודעות על החשיבות של הטבע, ולחגוג את שימור בתי הגידול והזנים השונים, היידלברג צמנט יזמה את פרס חיי המחצבה ב-2012.

פרס חיי המחצבה (QLA) הוא תחרות מדעית ולימודית המתקיימת כל שלוש שנים, ונערכת במקביל ברמה הארצית והבינלאומית. המטרה היא לעורר מודעות לגבי הערך האקולוגי של אתרי כרייה ולמצוא דרכים חדשות לשפר אותו.

ב-4 המהדורות האחרונות של פרס חיי המחצבה, הוגשו יותר מ-1400 הצעות לפרויקטים, ומתוכן יותר מ-370 נבחרו לקחת חלק בשלב המחקר. הפרויקטים האלה כללו כאלף חוקרים והגיעו לאלפי בעלי עניין. ב-4 מהדורות, הזוכים ברמה הארצית והבינלאומית קיבלו פרסים בשווי של כמיליון יורו. 

פרס חיי המחצבה: המהדורה החמישית (2021)

היידלברג צמנט מזמינה את כל חובבי הטבע, כמו למשל חוקרים, סטודנטים ואזרחים, לקחת חלק בתחרות הייחודית הזו, ולתכנן פרויקטים חדשים וחדשניים בהתבסס על המגוון הביולוגי במחצבות שלנו. המועמדים מוזמנים לפתח רעיון לפרויקט באחת המחצבות המשתתפות ולהגיש "הצעה לפרויקט" עד 18 בנובמבר 2021 דרך אתר האינטרנט.

עד 16 בדצמבר 2021, צוותי השופטים של פרס חיי המחצבה בכל תחרות ארצית יבחרו מקסימום שישה פרויקטים שיוכלו להיכנס לתחרות. המתחרים יוזמנו לממש את רעיונותיהם לפרויקטים בשלב המחקר שיתקיים בינואר עד ספטמבר 2022. כל הפרויקטים הנבחרים יתחרו במקביל ברמה הארצית והבינלאומית.

בסוף תקופת המחקר, המתחרים יצטרכו להגיש "דוח פרויקט סופי" אשר ישתרע על פני לא יותר מ-10 עמודים. הדוחות יכולים להיכתב בשפה המקומית ובאנגלית. עם זאת, צוות השופטים הבינלאומי יוכל לבדוק אך ורק הצעות פרויקט סופיות אשר ייכתבו באנגלית לפרסים הבינלאומיים. המועד האחרון להגשת הדוח הסופי הוא 15 בספטמבר 2022.

פרסים ארציים ובינלאומיים בשנת 2021

ברמה הארצית, פרס חיי המחצבה 2022 הוא תחרות המתקיימת בשני זרמים, אשר נערכת ביותר מ-20 מדינות בעולם. הפרויקטים יכולים להתבצע על ידי יחידים או על ידי צוותים באחד הזרמים הבאים:

זרם המחקר:

פרויקטים מדעיים המגדילים את הידע על האקולוגיה הספציפית למחצבה ו/או מביאים לשיפור המגוון הביולוגי, הנוף או ניהול המים באתרי הכרייה שלנו.

זרם הקהילה:

פרויקטים שמטרתם היא לסייע למחצבה וליחידות התפעול שלנו לתקשר טוב יותר עם הקהילה, ולשפר את המודעות בקרב כלל הציבור לגבי המגוון הביולוגי באתרי הכרייה שלנו.

ברמה הארצית, שני הפרויקטים הטובים ביותר יקבלו פרסים בסתיו 2022. כל צוות זוכה בזרם המחקר והקהילה יקבל פרס בגובה של 5,000 יורו.

הפרסים הבינלאומיים יוענקו בקטגוריות הבאות:  

 • ניהול המגוון הביולוגי
 • בתי גידול וזנים
 • מעבר לגבולות המחצבה
 • מגוון ביולוגי וחינוך
 • חיבור בין מחצבות והקהילות המקומיות
 • פתרונות מבוססי טבע  

ברמה הבינלאומית, צוות השופטים הבינלאומי יעריך את כל הפרויקטים המתחרים מנקודת מבט רחבה יותר, תוך מחשבה על האפשרות להעתיק את הרעיונות לאתרים אחרים. הפרויקטים הטובים ביותר מכל אחת משש הקטגוריות יקבלו פרס בגובה של 10,000 יורו כל אחד. הפרויקט הטוב ביותר יקבל לא פחות מ-30,000 יורו.

שמות הזוכים בתחרות הארצית ייחשפו בסתיו 2021. הזוכים בתחרות הבינלאומית יקבלו את הפרס בטקס מיוחד, המתקיים בדרך כלל בדצמבר.

 

איזה סוג של פרויקטים אנחנו מחפשים:  

בזרם המחקר:

צוותי השופטים הארציים משתמשים בקריטריוני הערכה כמו למשל מתודולוגיה, היתכנות הפרויקט, חדשנות ויצירתיות, פרסום תוצאות הפרויקט, הערך המוסף למדע ולחברת היידלברג צמנט. 

לגבי פרויקטים המוגשים במסגרת זרם המחקר, צוות השופטים הבינלאומי מתעניין בפרט בפרויקטים שיכולים להתאים לאחת משלוש הקטגוריות האלה, אשר יקבלו פרסים ברמה הבינלאומית:

קטגוריה: ניהול המגוון הביולוגי

 • רעיונות/שיטות/פרויקטים לשיקום
 • פרויקטים המגדילים את המגוון הביולוגי בזמן הייצור
 • פרויקטים שיוצרים שטחי מחייה/בתי גידול חדשים לצמחים ובעלי חיים באתרים שלנו
 • אופטימיזציה של טכניקות ניהול ושיקום

המטרה: לעודד את המגוון הביולוגי במהלך ואחרי הכרייה

קטגוריה: חקר של בתי גידול וזנים

מיפוי, סקרים, מחקרים מדעיים

המטרה: להגביר את הידע המדעי אודות המגוון הביולוגי באתרי כרייה כדי לשפר את פעולות הניהול ברמת המחצבה.

קטגוריה: מעבר לגבולות המחצבה  

מחקר על הקישוריות בין בתי גידול, אקולוגיה עירונית ונופית, תשתיות ירוקות ואמצעי במגוון ביולוגי

המטרה: להעמיק את ההבנה ולשפר את הקשר של המחצבה לסביבתה.

בזרם הקהילה:

צוותי השופטים הארציים משתמשים בקריטריוני הערכה, כמו למשל הערך החינוכי והפוטנציאלי להעלאת המודעות, מעורבות של בעלי עניין מקומיים, ערך מוסף לקהילה ואתר החציבה, וכן היתכנות הפרויקט.

באופן דומה, הפרויקטים המוגשים בזרם הקהילה מוערכים גם על ידי צוות השופטים הבינלאומי על פי שלוש הקטגוריות הבאות:

קטגוריה: מגוון ביולוגי וחינוך

 • חומרי ותוכניות חינוך
 • פעולות טבע עם בעלי עניין, מוזיאונים, מעבדות, אומנות ...

המטרה: להעלות את המודעות על החשיבות של המגוון הביולוגי על ידי פיתוח כלים ופעולות חינוכיים חדשים.

קטגוריה: קישור בין מחצבות והקהילות המקומיות:

 • בנייה של גשרים ירוקים, בתי מלון לחרקים וקופסאות קינון ביחד עם הקהילות
 • פרויקטים אקולוגיים במחצבה ביחד עם הקהילה, פרויקטים של מדע אזרחי
 • יצירה של שבילי טבע במחצבה, אזורי פנאי, נקודות תצפית

המטרה: לערב בעלי עניין מקומיים בפעולות מגוון ביולוגי אשר יועילו הן למחצבה והן לקהילה המקומית.

הקטגוריה: פתרונות מבוססי טבע  

 • רעיונות/שיטות/פרויקטים לפרויקטי פיילוט
 • רעיונות המראים כיצד אפשר לשלב בין שימוש בר קיימא במגוון הביולוגי ושימור המגוון הביולוגי 
 • יוזמות היוצרות יתרונות כלכליים ישירים לקהילות מסביב לאופרציות שלנו
 • רעיונות/פרויקטים עם פוטנציאל להרחבה לעסקים ברי קיימא

המטרה: ליצור תועלות כלכליות לקהילה, אבל גם לשלב בין הגנה על המגוון הביולוגי והשימוש וכן שיפור של שירותי המערכת האקולוגית.

 

כל המשתתפים מסכימים לציית לתקנות הבריאות והבטיחות של היידלברג צמנט. כל צוות או יחיד שלא יקיימו את תקנות הבריאות והבטיחות ייפסלו לאלתר.

רוצה ללמוד עוד? לחץ על  כיצד להשתתף