המהדורה החמישית של פרס חיי המחצבה (Quarry Life Award), התחרות מבוססת הטבע של היידלברג צמנט נפתחת לרישום החל מ-11 במאי עד 18 בנובמבר 2021. יש להגיש את ההצעות  לפרויקטים באתר האינטרנט שלנו עד 1 בנובמבר 2021 בשעה 11:00 (שעון מרכז אירופה). הפרויקטים שייבחרו להיכנס לתחרות יוכרזו עד 16 בדצמבר 2021. שמות הזוכים בתחרות הארצית והבינלאומית יוכרזו בנובמבר ודצמבר 2022.

צוות הפרויקט

הפרויקטים צריכים להתבצע על ידי יחידים או צוותים. אם המשתתף אינו בגיל המותר על פי חוק, מבוגר צריך לתמוך בפרויקט ולנהל אותו. באופן עקרוני ההשתתפות מותרת אך ורק מגיל 14 ועם הסכמת הורים.

כל אדם/צוות רשאי להגיש הגשת פרויקט אחת בלבד. במקרה של פרויקט צוות, הצוות צריך למנות ראש פרויקט אשר ישמש כאיש הקשר לפרס QLA.

עובדי היידלברג צמנט לא יכולים להשתתף בתחרות. הם יכולים לתמוך בצוות עם מידע על היסטורית האתר, מחקרים קודמים ותוכניות עתידיות של האתר.

אם יחיד או צוות כבר עובדים על פרויקט מגוון ביולוגי במחצבה של היידלברג צמנט, אשר החל לפני התחלת התחרות, הם לא יוכלו להיכנס לתחרות. עם זאת, אם אותו פרויקט מורחב לאחר מכן עם אספקט חדש של מגוון ביולוגי בשנת 2022, אזי אותו אספקט חדש יוכל לאפשר כניסה לתחרות.

הצעות לפרויקט (מועד היעד 18 בנובמבר 2021)

ההגשה של הצעת פרויקט היא פשוטה מאוד.

1. בחר זרם ופתח רעיונות לפרויקט

כדי לאפשר תחרות הוגנת יותר לכל המשתתפים, פרס QLA נחלק לשני זרמים:

זרם המחקר:

אנחנו מחפשים פרויקטים מדעיים אשר ירחיבו את הידע על אקולוגיית הכרייה ו/או יביאו לשיפור המגוון הביולוגי, הנוף וניהול המים באתרי החציבה שלנו.

זרם הקהילה:

אנחנו מחפשים פרויקטים שיעזרו למחצבה ולאופרציות שלנו לחזק את הקשר עם קהילה, ולהעלות את המודעות/לחנך את כלל הציבור על המגוון הביולוגי באתרי החציבה שלנו.

2. בחר את המחצבה המשתתפת

פרס חיי המחצבה מתקיים במחצבות ובבורות החצץ של קבוצת היידלברג צמנט. מומלץ לעבור תחילה על הרשימה של המחצבות המשתתפות במדינה הרלבנטית (מדינית הבית של צוות הפרויקט) כדי לבחור באתר המתאים ביותר לרעיון של הפרויקט. 

כל מחצבה משתתפת מציגה תיאור של האתר, בתי הגידול, הצמחים ובעלי החיים הקיימים באתר, וכן פרויקטי טבע שהתקיימו בעבר ובהווה. 

כדי לבחון את רשימת האתרים הפתוחים במהדורה החמישית של התחרות, לחץ על הלחצן מחצבות משתתפות

3. הוסף את הצעת הפרויקט שלך 

 

כדי להוסיף הצעה לפרויקט, עליך לפתוח חשבון על ידי לחיצה על הלחצן Register (הירשם). לאחר מכן תתבקש למלא את פרטי הפרופיל שלך.

מלא את טופס הצעת הפרויקט ותאר את הרעיון שלך לפרויקט על ידי הסברת יעדי הפרויקט, המתודולוגיה, הפעולות והפעילויות, הערך המוסף לטבע, לחברה, לאתר החציבה ולחברת היידלברג צמנט, האנשים המעורבים או הקבוצות המעורבות, לוח הזמנים לפרויקט והתקציב.

כדי להקל על הכנה של הצעת הפרויקט באופן לא מקוון, ניתן להשתמש בתבנית וורד המכילה את כל שדות החובה בלשונית Project Proposal (הצעת פרויקט) בלחצן View proposal guidelines (הצג את הקווים המנחים להצעות).

יש להגיש את ההצעות לפרויקט באמצעות החשבון הנ"ל באנגלית ובשפה המקומית. ההצעה באנגלית נדרשת כדי להשתתף בתחרות הבינלאומית.

הרישום פתוח עד 18 בנובמבר 2021 – בשעה 11:00 (שעון מזרח אירופה).

בחירת הפרויקטים (16 בדצמבר 2021)

חבר השופטים של פרס חיי המחצבה בכל תחרות ארצית יבחר בשש הצעות הפרויקט הטובות ביותר (שלוש בכל אחד משני הזרמים) עד 16 בדצמבר 2021. חבר השופטים יבסס את הבחירה שלו על הקריטריונים הבאים:

לזרם המחקר:

 • המתודולוגיה המוצעת
 • היתכנות הפרויקט
 • חדשנות ויצירתיות
 • ערך מוסף למדע
 • ערך מוסף למחצבה
 • אופן התקשורת המוצע של תוצאות הפרויקט
 • המעורבות של בעלי עניין מקומיים

לזרם הקהילה:

 • ערך חינוכי והעלאת המודעות הכללית
 • ערך מוסף לקהילה
 • מעורבות בעלי העניין המקומיים
 • ערך מוסף לאתר הכרייה
 • היתכנות הפרויקט
 • מתודולוגיה מוצעת
 • חדשנות ויצירתיות

> שש ההצעות שיתקבלו בכל תחרות ארצית יהפכו לאחר מכן לפרויקטים.

עבודת מחקר בפרויקט (ינואר – ספטמבר 2022)

לכל פרויקט יהיה עמוד בלוג באתר האינטרנט שישמש לפרסום עדכונים, ממצאים, סרטוני וידאו ותמונות. מומלץ מאד למשתתפים להשתמש בבלוגים האלה ולעדכן אותם באופן קבוע. הדבר יאפשר לא רק פרסום של עבודת המשתתפים, אלא גם יאפשר לחברי השופטים הארציים והבינלאומיים לעקוב אחר הפרויקט (לפני ואחרי הביקור שלהם בפרויקט). מומלץ מאוד לפרסם פוסטים באנגלית כדי שקהל בינלאומי וחבר השופטים הבינלאומי יוכלו לקרוא אותם.

הפרויקטים יקבלו תמיכה כספית קטנה מהיידלברג צמנט כפי שייקבע בכל מדינה. כל תמיכה נדרשת צריכה להיכלל בהצעת הפרויקט. חובה להשתמש בכספים אך ורק כדי לתמוך בפרויקט.

כל המשתתפים יקבלו תדרוך בריאות ובטיחות ספציפי לאתר מהנהלת האתר, לפני ההתחלה של כל עבודה במחצבה/בבור. כל המשתתפים צריכים לציית לתקנות הבריאות והבטיחות הספציפיות לאתר ולדרישות אשר יימסרו באותה ישיבה. כל אדם שלא מקיים את תקנות הבריאות והבטיחות ייפסל מיד (במקרה של צוות, הצוות כולו ייפסל, לכן צריך להבטיח שמירה על הבטיחות!) בנוסף, כל חברי הצוות יצטרכו לחתום על טופס הסכמה לגבי הגנה על נתונים.  

דוח פרויקט סופי (מועד יעד 15 בספטמבר 2022)

"דוח הפרויקט הסופי" צריך להיות כתוב על גבי לא יותר מ-10 עמודים + נספחים (למשל תזה לתואר שני או שלישי, אזכורים, רשימות זנים, מפות, שרטוטים, תמונות).

הדוחות הסופיים יכללו את האלמנטים הבאים.

לפרויקטים בזרם המחקר:

 • תקציר (חצי עמוד)
 • הקדמה:

  • לפרויקטים המבוססים על פרויקט קודם, צריך לכתוב סיכום של הפעולות שכבר בוצעו בפרויקט הקודם.
  • יעדי הפרויקט
 • שיטות: תיאור מפורט של השיטות ששימשו בזמן הפרויקט.
 • תוצאות: צריך לתאר את התוצאות של הפרויקט, אשר יהיה שונה מהדיון.
 • דיון:

  • יש לנתח את התוצאות ולדון בהם עם התייחסות לאזור/למדינה, בהתחשב בפרסומים אחרים
  • צריך להוסיף פיסקה אחת אשר תתאר את הערך המוסף של הפרויקט למדע ולמחצבה/לחברה.
  • יש לצרף המלצות והנחיות ליישום הפרויקט בעתיד ולפיתוח באתר
 • מסקנה סופית: סיכום קצר של ממצאי/תוצאות הפרויקט ודיון.

לפרויקטים בזרם הקהילה:

 • תקציר (חצי עמוד)
 • הקדמה

  • לפרויקטים המבוססים על פרויקט קודם, צריך לכתוב סיכום של הפעולות שכבר בוצעו בפרויקט הקודם.
  • יעדי הפרויקט
 • תיאור: תיאור קצר של האתר וחברי הצוות, וקהל היעד של הפרויקט.
 • פעולות ופעילויות: תיאור מפורט של פעולות מתוכננות או מיושמות ופעולות שמטרתן להרחיב את הפרויקט, עם רשימת בעלי העניין המעורבים.
 • דיון

  • צוותי הפרויקט צריכים לדון בטיעונים בעד ונגד ולתת דוגמאות.
  • פיסקה אחת צריכה לתאר את הערך המוסף של הפרויקט למגוון הביולוגי, לחברה ולמחצבה/היידלברג צמנט.
  • התוצרים הנדרשים: צריך לתאר את היישום בפועל והמלצות לפיתוח של הפרויקט.
 • מסקנות סופיות: תיאור קצר של ממצאי הפרויקט ודיון.

שפה: הדוחות צריכים להיות באנגלית ובשפה המקומית.

יש לספק עותק באנגלית כדי להתחרות על הפרסים הבינלאומיים. 

הערכה של דוח הפרויקט – הזוכים ב-2022

כל דוחות הפרויקט ייבדקו במקביל גם על ידי צוות השופטים הארצי וגם על ידי צוות השופטים הבינלאומי, אשר יעניקו, בהתאמה, פרסים ארציים ובינלאומיים. הזוכים הארציים יוכרזו באוקטובר – נובמבר 2022 והזוכים הבינלאומיים יוכרזו בדצמבר 2022.

כל צוותי השופטים ישתמשו באותם קריטריוני בחירה כפי שמצוין לגבי הבחירה של הצעות הפרויקט. בנוסף, הם יבחנו את כל הפרויקטים המתמודדים, בהתחשב בבסיס המדעי, המתודולוגיה, הערך המוסף לאתר המחצבה, החברה והקהילה, הרחבת הידע על האקולוגיה ופרסום התוצאות בקרב כל בעלי העניין. 

ההבדל העיקרי בין ההערכה הארצית והבינלאומית הוא שהפרסים הבינלאומיים יגיעו לאותם פרויקטים שבהם אפשר להעביר את התוצאות/התפוקות בין האתרים ו/או להרחיב אותם מרמת האתר לרמה ארצית או בינלאומית, ואשר יכולים להועיל לפעולות של קבוצת היידלברג צמנט  בטווח הארוך.

הייחודיות של הפרויקט, ביחד עם היצירתיות, יהוו גורמים חשובים בהערכה. הפרויקט צריך להיות גם בעל היתכנות וגם ריאלי. ההתמקדות צריכה להיות בקידום המגוון הביולוגי, הגברת הידע על המגוון הביולוגי, הגדלת בתי הגידול והזנים באתרי החציבה, ואספקטים של הגנה על הטבע. הפרויקט יוערך גם מבחינת התמיכה בחינוך והדרכה, מעורבות בעלי העניין, התרומה למסד הנתונים הביולוגי של היידלברג צמנט ולפיתוח של תוכניות וקוים מנחים לניהול המגוון הביולוגי.

סכום הפרס

רק הזוכה במקום הראשון בכל זרם ארצי יקבל פרס. לגבי גובה הפרס, הסכום שיוענק יהיה שווה לכוח קנייה של 5,000 יורו במטבע המקומי. 

ברמה הבינלאומית ייבחר זוכה אחד מכל אחת משש הקטגוריות כפי שמצוין להלן, באופן בלתי תלוי בתחרות בשני הזרמים ברמה הארצית. בנוסף, הפרס הראשון יוענק ברמה הבינלאומית לפרויקט הטוב ביותר. הזוכים הבינלאומיים יקבלו את הפרסים במזומן, בנוסף לכל פרס ארצי שייתכן שהם כבר זכו בו.

הקטגוריות, שכל אחת מהן תזכה את הזוכה בפרס של 10,000 יורו, הן:

 • ניהול המגוון הביולוגי
 • חקר בתי גידול וזנים
 • מעבר לגבולות המחצבה
 • מגוון ביולוגי וחינוך
 • חיבור בין מחצבות וקהילות מקומיות
 • פתרונות מבוססים על הטבע

הזוכה יקבל פרס בגובה של 30,000 יורו.

למידע נוסף לחץ כאן כדי ליצור קשר עם המתאם הארצי שלך.

הירשם עכשיו: מועד אחרון להגשה: 18 בנובמבר 2021 – שעה 11:00 (שעון מזרח אירופה)